صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عزیزان گوبنده: رضا ملایی، محمد جواد محمدی، سید حمید حسینی،‌ رضا هدایت فر، حسین حیدری روز ملی رادیو را تبریک می گویند.

.