صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام خامنه ای: امنیت اسرائیل تأمین نخواهد شد
اسرائیل روز به روز نا امن تر خواهد شد

به فضل الهی 25 سال آینده را نخواهید دید