پاداش روزه خالق من کن نصیبم

ماه مبارک رمضان

پاداش روزه خالق من کن نصیبم
آسان کن این ره را برایم بی شکیبم
محروم از خیرات و از اعمال نیکم
یارب مکن هرجا به جز کویت غریبم
ای رهنمای مومنان تنها حبیبم

1399/02/13
|
09:54
دسترسی سریع