دکتر محمدعلی الستی

حوزه تخصصی:

کارشناس مباحث اجتماعی و ارتباطات

دکتر محمدعلی الستی، دارای لیسانس شیمی کاربردی، فوق لیسانس علوم ارتباطات و دکترای علوم ارتباطات با گرایش روزنامه نگاری است. انتشار 68 مقاله علمی در نشریات داخلی و 13 مقاله در نشریات بین الملل، تدریس، پژوهش و مشاوره در حوزه‌های تخصصی ارتباطات شامل تبلیغات، روابط عمومی، افکار سنجی و جامعه شناسی ارتباطات از جمله فعالیت‌های دکتر الستی است.

دسترسی سریع