معاون درمان وزارت بهداشت از ارائه خدمات پزشکی در مناطق محروم خبر داد.

آقای جان بابایی گفت با اجرای در طرح پویش سلامت احسان ارائه خدمات پزشکی، رادیولوژی، پاتوبیولوژی و آزمایشگاهی از راه دور در مناطق محروم کشور از اوایل امسال اغاز می شود.

1399/01/06
|
12:54

وی افزود: این طرح با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) پیگیری شده و قرار است خدمات مشاوره پزشکی را در مناطق کم برخوردارِ همه مناطق کشور فعال کنیم.
معاون درمان وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد اوایل امسال این طرح در چند نقطه محروم کشور فعال شود تا میزان مراجعات مردم را به شهر‌های بزرگ از جمله تهران به حداقل برسانیم.

دسترسی سریع