بر كرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

بر كرانه نور

.

تفسیر ترتیبی قرآن كریم،

برنامه بركرانه نور به پخش درس تفسیر قرآن كریم مفسر بزرگ قرآن كریم حضرت آیت الله جوادی آملی اختصاص دارد و از جمله برنامه های ارزشمند و شاخص رادیو معارف است كه از ابتدای شروع به كار رادیو معارف در جدول پخش برنامه های رادیو قرار داشته.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 6:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:21:10

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 2-32910551-025

سامانه پیامک : 30000553

آدرس شبکه های اجتماعی: @RadioMaaref

عوامل برنامه

دسترسی سریع
بر كرانه نور