صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بر کرانه نور 2

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:00 به مدت 35 دقيقه

زمان پخش:شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه:06:00

مدت برنامه:35 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

تفسیر ترتیبی قرآن كریم،

برنامه بركرانه نور به پخش درس تفسیر قرآن كریم مفسر بزرگ قرآن كریم حضرت آیت الله جوادی آملی اختصاص دارد و از جمله برنامه های ارزشمند و شاخص رادیو معارف است كه از ابتدای شروع به كار رادیو معارف در جدول پخش برنامه های رادیو قرار داشته. این برنامه تا سال ها در قالب دو برنامه بركرانه نور ۱ و بركرانه نور ۲ تهیه و پخش می شود كه هر كدام اختصاص به تفسیر یك سوره از قرآن دارد. اما از آبان ۹۴ پخش برنامه بركرانه نور ۱ به پایان رسیده و هم اكنون فقط بر كرانه نور ۲ از رادیو معارف پخش می شود.
در برنامه بر كرانه نور ۲ كه پنج روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) دو دو نوبت صبح و شب پخش می شود در حال حاضر سوره مباركه روم تفسیر می شود.

همکاران ما