صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 30

زمان پخش: شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه: 30

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

واکاوی نقش عالمان شیعه در شکل گیری و گسترش علوم اسلامی در برنامه "روایت طلوع"

.

همکاران ما