صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

19 تا 23 آبان از ساعت 20:30 به مدت 20 دقیقه

زمان پخش: 19 تا 23 آبان

ساعت پخش برنامه: 20:30

مدت برنامه: 20 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

نقش وقف در اقتصاد مقاومتی

همکاران ما