عوامل برنامه

  • حمیده نجاتی

    نقش:گزارشگر

    تخصص:گزارشگری، آیتم سازی، نویسندگی