مردی غروب کرد وقتی افق شکست

شهادت امام صادق(ع)

مردی غروب کرد وقتی افق شکست خورشید دیگری جای پدر نشست
او یک امام بود هرچند بی قیام او یک رسول بود جبریل شاهد است
در آخرین کلام حرفش نماز بود او جعفر خداست، پیری که بود و هست
از پای منبرش بستند دست او قومی عبا به دوش جمعی قلم‌به‌دست...

1401/03/05
|
18:12
دسترسی سریع