بریز آب روان اسما، ولی آهسته آهسته

شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ـ ایام فاطمیه

بریز آب روان اسما، ولی آهسته آهسته
به جسم اطهر زهرا ولی آهسته آهسته
بریز آب روان تا من، بشویم مخفی از دشمن
تنش از زیر پیراهن، ولی آهسته آهسته
ببین بشكسته پهلویش، سیه گردیده بازویش
تو خود ریز آب بر رویش، ولی آهسته آهسته ...

1401/10/03
|
15:21
دسترسی سریع