الله اکبر، خمینی رهبر

دهه فجر ـ سرود

این بانک آزادی‌ست، کز خاوران خیزد
فریاد انسان‌هاست، کزنای جان خیزد
اعلام طوفان‌هاست، کز هر کران خیزد
آتشفشان قهر ملت‌های در بند است
حبل المتین توده‌های آرزومند است

1399/11/21
|
15:19
دسترسی سریع