ای ماه رجب مرا به خود راه بده

ماه رجب

ای ماه رجب مرا به خود راه بده
راهی تو نشان بسوی آن ماه بده
راهی که رسد به خانه دلدارد
از لطف نشان بر من گمراه بده
ای ماه رجب بحق باقر بر من
درک سخن احمد و الله بده
ای ماه رجب بحق هادی بر من
دوری ز گناه و دل آگاه بده

1399/11/29
|
17:04
دسترسی سریع