ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش

امام زمان (عج) ـ انتظار

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش
بر در دل روز و شب منتظر یار باش
دلبر تو دایما بر در دل حاضر است
رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش

1399/12/01
|
10:44
دسترسی سریع