دوباره آسمون دل پره مهتابه

میلاد ـ امام جواد (ع) و حضرت علی اصغر (ع)

دوباره آسمون دل پره مهتابه
میون ساغر دلها می نایابه
شب میلاد خدای کرم و جود و
شب میلاد گل حضرت اربابه
شور بگیرید آی عاشقا علی اصغر اومد

1399/12/04
|
12:20
دسترسی سریع