شوق زیارت است مرا اربعین رسید

اربعین حسینی

شوق زیارت است مرا اربعین رسید
دیگر چه طاقت است مرا؟ اربعین رسید
یک سالِ آزگار دلم بود و این سوال:
آیا لیاقت است مرا؟ اربعین رسید...

1400/07/04
|
14:33
دسترسی سریع