روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای

17شوال سالروز پیروزی سپاه اسلام مقابل سپاه کفر در جنگ خندق به نام روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای نامگذاری شده است.

کشتن نفس اماره و جهاد برای رضای خدا ، سبب شد مولای متقیان حضرت امام علی(ع) نماد بزرگی و جوانمردی دنیا باشد و 17شوال هر سال به روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای نامگذاری شود.

1399/03/20
|
10:46
دسترسی سریع