اسلام در بلغارستان

بلغارستان از کشورهای جنوب شرق اروپاست در منطقه بالگان است

اسلام در قرن 14 میلادی وارد این منطقه شد و هم اکنون 10تا 12 در صد جمعیت 8میلیون نفری بلغارستان را مسلمانان تشکیل می دهند

1399/06/04
|
13:50
دسترسی سریع