تضییع حق‌الناس

بنا بر اموزه های دینی نیز رعایت‌نکردن دستورالعمل های بهداشتی در شرایط کرونا یکی از مصادیق تضییع حق‌الناس است.

1399/07/14
|
09:36
دسترسی سریع