تاکید فلسطینیان بر خودکفایی در صنایع غذایی

کارخانه های فلسطینی شرکت کننده در نمایشگاه محصولات غذایی در شهر الخلیل تاکید کردند به منظور ایجاد خودکفایی و قطع وابستگی به مواد غذایی صهیونیست ها با فعالیت های شبانه روزی تولید خود را افزایش می دهند

1400/06/07
|
09:29
دسترسی سریع