زمزم احكام هر روز بجز جمعه ها از ساعت 12:20 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

زمزم احكام - ويدئوي مربعي

قبولی نماز فرد معتاد

اگر كسی معتاد باشد آیا نمازهایش قبول درگاه حق قرار می گیرد؟

1399/02/28
|
14:26
دسترسی سریع
زمزم احكام - ویدئوی مربعی