از ساعت به مدت

حد و حدود مدارا در اسلام

اسلام دینی است که حتی برای مدارا کردن هم حدودی مشخص کرده است

1398/07/06
|
09:33
دسترسی سریع
صبح روشن