از ساعت به مدت

شیوه پیامبر اکرم (ص) در مدارا

داستان مدارای پیامبر با مرد مشرک

1398/06/06
|
12:12
دسترسی سریع
صبح روشن