پرسمان كودك و نوجوان دوشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

پدر كبوتر باز و الگوی تربیتی

استاد همتی در این سوال پرسمان كودك و نوجوان به نقش تربیتی پدر در خانواده می پردازند و نسبت به چگونگی نگهداری كبوتر در منزل توضیح می دهند.

پرسمان كودك و نوجوان
14011026
حجت الاسلام دكتر مجید همتی
آقای عباسعلی توفیقی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ كودك و نوجوان
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام همتی
استاد همتی
دكتر همتی
مشاور خانواده

1401/11/03
|
09:20
دسترسی سریع
پرسمان كودك و نوجوان