پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - ويدئوي مربعي

درباره تحقق اهداف قیام امام حسین(ع)

درباره تحقق اهداف قیام امام حسین(ع)

پرسمان اعتقادی
14020510
حجت الاسلام رضا محمدی
آقای سیداحمد بابایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ اعتقادی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام محمدی
استاد محمدی شاهرودی
مشاور اعتقادی

1402/05/14
|
13:01
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - ویدئوی مربعی