صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

پدر که در نوجوانی به فرزندش برای نماز تندی کرده و فرزندش نماز را ترک کرده روز قیامت از پدر هم بازخواست میشود؟

مرتبط با این