صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

آیا تعدد ادیان و مذاهب و برداشتهای درست و نادرست که حتی برخی مواقع تشخیص حق از باطل هم دشوار است نمیتونه دلیل بر این باشد که رسالت پیامبران بی نتیجه یا آن نتیجه بایسته را نداشته؟

مرتبط با این