صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

اینکه گفته می شود برخی از مومنین در جهنم سالها هستند و سپس رها می شوند منظور افرادی هستند که توبه نکردند؟

مرتبط با این