صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

آیا شهادت امام حسین ع به خاطر گرفتن قدرت نبوده؟ اگر جواب مثبت است پس گریه کردن برای امام حسین ع گناه است و اگر به خاطر خدا بود باز هم گریه کردن بیهوده است چه جوابی دارید؟

مرتبط با این