پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

وجه تمایز اهل دنیا در هنگام صور اول و وقوع حالات مختلف قیامت

وجه تمایز اهل دنیا در هنگام صور اول و وقوع حالات مختلف قیامت به چه صورتی است؟

1398/06/06
|
15:07
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا