پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

معیارهای قبولی اعمال

چرا برخی وقت ها فکر می کنیم که نکند خدا هیچ کدام از اعمالمان را قبول نکند؟ معیارهای قبولی اعمال چیست؟

1398/09/19
|
13:17
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا