پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

روح انسان

این که خداوند بعد از مرگ، روح انسان را در عالم برزخ به کالبد دیگر منتقل می کند، در روز قیامت کدام کالبد را حاضر می کند؟ کالبد دنیایی یا کالبد برزخی؟

1398/09/23
|
14:22
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا