پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

یاری خدا کی و در چه شرایطی شامل حال مسلمین می شود؟

مگر آمریکا جبهه کفر مطلق نیست؟ مگر ایران جبهه اسلام نیست؟ چرا خداوند در قضیه هواپیما مؤمنین را یاری نکرد؟ یاری خدا کی و در چه شرایطی شامل حال مسلمین می شود؟

1398/10/25
|
10:10
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا