صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 16:00 به مدت 45 دقیقه

با توجه به اینکه محل حکومت مامون مرو بوده پس چرا امام رضا علیه السلام در طوس به شهادت رسیده است ؟ این دوشهر چقدر فاصله دارد؟

مرتبط با این