صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

در یکی از مساجد اهل تسنن نوشته بود از امام صادق علیه الاسلام که من دو بار از ابوبکر زائیده شدم در این خصوص توضیح دهید.

مرتبط با این