صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

در تاریخ آمده معاویه صغیر سلطنت را قبول نمی کند و کاخ سلطنت را ترک می کند در این مورد بیشتر توضیح دهید.

مرتبط با این