صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 16:00 به مدت 45 دقیقه

در آیه 10 سوره بلد (وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ) در ترجمه آمده است "خدا هدایت می کند به خیر و شر". استاد ما میگوید اینگونه نیست این آیه اشاره دارد به سینه مادر که بچه اش را شیر می دهد نمی شود خدا به شر هدایت کند لطفا توضیح دهید.

مرتبط با این