صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 16:00 به مدت 45 دقیقه

خداوند در جایی از قرآن کریم می فرمایند: آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و در جای دیگر می فرماید هر گاه اراده به آفرینش چیزی کند به محض اینکه بگوید موجود باش موجود می شود پس با وجود این چرا آفرینش آسمان ها و زمین شش روز طول کشید؟

مرتبط با این