صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 16:00 به مدت 45 دقیقه

آیه الکرسی یک آیه است یا سه آیه؟ چرا می گویند آیه الکرسی نمی گویند آیات الکرسی؟‌

مرتبط با این