صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

آیه ای هست که مستقیما اشاره شده باشد که موسیقی و غنا جز گناهان کبیره است و حرام است؟

مرتبط با این