صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

در قرآن که دارد و اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما، آیا مقصود سلام کردن است یا کلام با سلم و سلامتی گفتن؟ کدام درست است؟

مرتبط با این