پرسمان قرآنی شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان قرآني - جلال شاه محمدي

درباره جسم دنیایی و جسم آخرتی

لطفا با توجه به آیه 81 سوره یس توضیح بفرمایید آیا در قیامت خدا جسمی مثل جسم دنیایی به ما می دهد؟

1399/06/26
|
10:59
دسترسی سریع
پرسمان قرآنی - جلال شاه محمدی