پرسمان قرآنی شنبه از ساعت 16:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان قرآني - جلال شاه محمدي

قرآن مجید و قرآن کریم

آیا بین قرآن مجید و قرآن کریم تفاوتی هست؟ اگر تفاوتی نیست، پس چرا دو اسم جدا دارد؟

1399/06/26
|
11:03
دسترسی سریع
پرسمان قرآنی - جلال شاه محمدی