صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

آیا با توجه به این حدیث که هرکس امام زمانش را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلی مرده، مطالعه در مورد امام زمان عج اولویت داره؟ یا این که مطالعه در مورد ائمه پیشین تقدم داره؟

مرتبط با این