پرسمان انقلاب پنج شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان انقلاب - اكبر طالبي نيا

حفظ نظام اسلامی

حفظ نظام اسلامی

پرسمان انقلاب
14020311
حجت الاسلام دكتر نجف لكزایی
پرسمان لكزایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ انقلاب
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام لكزایی
استاد لكزایی
دكتر لكزایی
مشاور سیاسی

1402/03/13
|
10:38
دسترسی سریع
پرسمان انقلاب - اكبر طالبی نیا