صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

زمان پیامبر (ص) بعد فتح مکه، پیامبر (ص) همه را بخشیدند چرا بعد از انقلاب برخی از بازیگران را اجبار به نوشتن توبه نامه کردند؟

مرتبط با این