صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

ولی فقیه مقید به قانون اساسی، با اختیار مطلق با هم تضاد دارند. چگونه توجیه می کنید؟

مرتبط با این