صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

آیا تمام مشکلات فعلی کشور فقط بر می گردد به تحریم ها یا مسائل داخلی هم هست و اگر اینگونه است چه تدابیری اندیشه شده که این مشکلات از بین بره؟

مرتبط با این