صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی چرا همچنان بانکداری ما اسلامی نشده و حتی با کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس هم فاصله زیادی دارد؟

مرتبط با این