صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

گزارش خانم متقیان نژاد با مردم با موضوع هم کفو و هم تراز بودن در انتخاب
چگونگی تشخیص هم کفو بودن از نظر مردم : صحبت کردن، تحقیق، مشاوره و ...

مرتبط با این